• Kinh tế

  đơn thỉnh cầu của các chủ nợ
  đơn thỉnh cầu của các trái chủ
  đơn thỉnh cầu của thương gia phá sản
  đơn tuyên bố vỡ nợ
  đơn xin thanh toán tài phán (của chủ nợ)
  đơn xin thanh toán theo phán quyết của tòa (của chủ nợ)
  đơn xin tuyên bố phá sản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X