• Thông dụng

  Cách viết khác fillingỵstationỵ

  s”:vis 'stei‘n
  danh từ
  Trạm xăng dầu (bán xăng và các hàng hoá khác)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như gas station

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cột bơm xăng

  Kỹ thuật chung

  trạm bán xăng dầu
  trạm xăng dầu

  Kinh tế

  trạm xăng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X