• /¸fa:mə´sju:tikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) dược; (thuộc) việc mua bán, sử dụng thuốc
  pharmaceutical products
  dược phẩm
  the pharmaceutical industry
  nền công nghiệp dược

  Chuyên ngành

  Y học

  dược

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X