• /ˌmɛdɪˈkeɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bốc thuốc, sự cho thuốc
  Sự tẩm thuốc, sự ngâm thuốc
  Dược phẩm (nói chung)

  Chuyên ngành

  Y học

  cấp thuốc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X