• /´filipi:n/

    Kinh tế

    thuộc về quần đảo, người Phi-líp-Pin (phi Luật Tân)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X