• (đổi hướng từ Phlebotomized)
  /fli´bɔtə¸maiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác phlebotomise

  Ngoại động từ
  (y học) trích máu tĩnh mạch; mở tĩnh mạch; lấy máu bằng cách mở tĩnh mạch
  Hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X