• /´fɔsfərəs/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) photpho; chất phát lân quang
  Thuốc diêm
  phosphorus necrosis
  (y học) chứng chết hoại xương hàm (do nhiễm độc photpho, công nhân làm diêm (thường) hay mắc phải)

  Chuyên ngành

  Môi trường

  Phốtpho (P)
  Một yếu tố dinh dưỡng cơ bản góp phần vào quá trình phú dưỡng ở hồ hay những thể nước khác. Mức độ photpho tăng dần do việc thải vào nước mặt các chất có chứa phốt pho.

  Cơ - Điện tử

  Phôtpho (P)

  Y học

  phospho (nguyên tố hóa học ký hiệu P)

  Kỹ thuật chung

  lân
  photpho
  amorphous phosphorus
  photpho vô định hình
  ordinary phosphorus
  photpho trắng
  phosphorus bronze
  đồng đỏ pha photpho
  phosphorus doping
  sự pha tạp photpho

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X