• /ə´mɔ:fəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không có hình dạng nhất định, vô định hình
  (khoáng chất) không kết tinh

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  không định hình
  amorphous rock
  đá không định hình

  Xây dựng

  không kết dính

  Kỹ thuật chung

  vô định hình
  amorphous body
  vật vô định hình
  amorphous coating
  lớp phủ vô định hình
  amorphous materials
  vật liệu vô định hình
  amorphous memory array
  mảng bộ nhớ vô định hình
  amorphous phosphorus
  photpho vô định hình
  amorphous semiconductor
  bán dẫn vô định hình
  amorphous solid
  chất rắn vô định hình
  amorphous structure
  kết cấu vô định hình

  Kinh tế

  vô định hình
  amorphous sugar
  đường vô định hình

  Địa chất

  không định hình

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X