• /¸foutou¸kɔndʌk´tiviti/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) tính quang dẫn
  Suất quang dẫn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  độ quang dẫn
  intrinsic photoconductivity
  độ quang dẫn riêng
  intrinsic photoconductivity
  độ quang dẫn thuần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X