• /ɪnˈtrɪnsɪk, -zɪk/

  Thông dụng

  Cách viết khác intrinsical

  Tính từ

  (thuộc) bản chất, thực chất; bên trong
  intrinsic value
  giá trị bên trong; giá trị thực chất
  (giải phẫu) ở bên trong

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  trong
  intrinsic photo effect
  hiệu ứng quang điện trong
  intrinsic property
  tính chất bên trong
  tự tại

  Kỹ thuật chung

  bản thân
  bên trong
  intrinsic energy
  năng lượng bên trong
  intrinsic font
  phông bên trong
  intrinsic function
  hàm bên trong
  intrinsic property
  tính chất bên trong
  intrinsic temperature
  nhiệt độ bên trong
  được cài đặt sẵn
  được định nghĩa trước
  nội tại
  thực
  intrinsic energy
  năng lượng thực
  intrinsic variable
  sao đổi ánh thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X