• /foutou´risi:st/

  Hóa học & vật liệu

  pôlyme nhạy sáng

  Giải thích EN: A light-sensitive polymer used in photolithography. Giải thích VN: Polyme nhạy sáng sử dụng trong kĩ thuật in ảnh lito.

  Vật lý

  lớp cảm quang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X