• /ju:zd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đã dùng, đã sử dụng
  Thường dùng, đang dùng
  Cũ, dùng rồi (quần áo, ô tô..)
  used clothes
  áo quần cũ
  ( + to something/doing something) đã chấp nhận cái gì, quen với cái gì
  after three weeks she had got used to the extreme heat here
  sau ba tuần, cô ta đã quen với thời tiết rất nóng bức ở đây
  used to danger
  quen với nguy hiểm

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  được dùng

  Kinh tế

  đã cũ
  đã dùng rồi
  đã qua tay

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X