• Toán & tin

  thiết bị vật lý
  PDA (physicaldevice address)
  địa chỉ thiết bị vật lý
  physical device address (PDA)
  địa chỉ thiết bị vật lý
  physical device table
  bảng thiết bị vật lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X