• /´fizikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) vật chất
  physical world
  thế giới vật chất
  (thuộc) cơ thể; (thuộc) thân thể
  physical exercises
  thể dục
  physical strength
  sức mạnh của cơ thể
  physical presence
  bộ dáng thân hình
  (thuộc) khoa học tự nhiên; theo quy luật tự nhiên
  physical explanations of miracles
  cách giải thích những điều huyền diệu dựa theo khoa học tự nhiên
  physical necessity
  điều tất yếu theo quy luật tự nhiên
  (thuộc ngữ) tự nhiên
  physical geography
  địa lý tự nhiên
  (thuộc ngữ) vật lý; theo vật lý, liên quan đến vật lý
  physical experiment
  thí nghiệm vật lý
  physical chemistry
  môn hoá lý (môn dùng (vật lý) để nghiên cứu (hoá học))
  Đối xử thô bạo, dùng bạo lực
  physical jerks
  như jerk

  Danh từ

  (thông tục) khám sức khoẻ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thuộc vật lý
  physical dimension
  kích thước vật lý

  Kỹ thuật chung

  vật chất
  index of physical volume of production
  chỉ số khối lượng sản xuất vật chất
  vật lý

  Kinh tế

  cơ thể
  hữu hình
  physical assets
  tài sản hữu hình
  physical capital
  vốn hữu hình (như máy móc, nhà xưởng...)
  physical depreciation
  sự mất giá hữu hình
  physical person
  nhân vật hữu hình
  total physical product
  tổng sản phẩm, hiện vật, vật chất, hữu hình
  thân thể
  thực thể
  tự nhiên
  physical life
  tuổi thọ tự nhiên
  physical person
  tự nhiên nhân
  vật chất
  non-physical assets
  tái sản phi vật chất
  non-physical assets
  tài sản phi vật chất
  non-physical money
  tiền tệ phi vật chất
  physical capital
  vốn vật chất
  physical depreciation
  sự mất giá vật chất
  physical market
  thị trường hàng hóa vật chất
  physical productivity
  năng suất vật chất
  physical transportation
  vận tải hàng hóa vật chất
  total physical product
  tổng sản phẩm, hiện vật, vật chất, hữu hình
  vật thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X