• /´piktə¸græm/

  Thông dụng

  Cách viết khác pictograph

  Như pictograph

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  biểu đồ thống kê

  Kỹ thuật chung

  biểu đồ

  Kinh tế

  biểu đồng bằng hình ảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X