• /´pig¸skin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Da lợn
  a pigskin briefcase
  một chiếc cặp da lợn
  (từ lóng) cái yên ngựa
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) quả bóng đá

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  da lợn

  Kinh tế

  bì lợn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X