• /´pailətidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) việc dẫn tàu; nghề hoa tiêu; tiền công trả dẫn tàu
  (hàng không) việc lái máy bay, nghề lái máy bay; tiền công lái máy bay

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  sự dẫn tàu

  Kỹ thuật chung

  nghề hoa tiêu

  Kinh tế

  phí dẫn cảng
  pilotage inwards
  phí dẫn cảng vào
  pilotage outwards
  phí dẫn cảng ra
  phí dắt tàu
  phí dắt tàu (ra vào cảng)
  phí hoa tiêu
  sự dẫn cảng (việc dắt tàu ra vào cảng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X