• /´pinsəz/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều của .pincer

  Cái kìm (như) a pair of pincers, pinchers
  a pair of pincers
  chiếc kìm
  Càng cua
  (quân sự) như pincers movement, pincers attack

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kìm [cái kìm]

  Cơ - Điện tử

  Cái kìm, cái kẹp, cặp để gắp vật

  Cái kìm, cái kẹp, cặp để gắp vật

  Kỹ thuật chung

  cái cặp
  cái kẹp
  kẹp
  kìm
  kìm bấm
  kìm cắt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  forceps , pliers , tongs

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X