• /tɔηz/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Cái kẹp, cái cặp
  I would not touch him with a pair of tongs
  tôi không muốn mó đến nó (vì nó rất ghê tởm)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Cái kìm, cái kẹp, bộ ngoạm

  Xây dựng

  mỏ cặp kéo căng (dây thép)

  Điện

  kìm cặp

  Kỹ thuật chung

  cái cặp
  cái kìm, kẹp
  kẹp
  kìm rèn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X