• /pi´pet/

  Thông dụng

  Danh từ

  Pipet; ống hút (dùng trong thí nghiệm (hoá học))

  Chuyên ngành

  Vật lý

  ống pipet
  graduated pipette
  ống pipet chia độ
  pasteur pipette
  ống pipet Pasteur
  pipette stand
  giá để ống pipet

  Điện

  côntơgut
  ống nhỏ nhọt

  Kỹ thuật chung

  ống nhỏ giọt
  graduated pipette
  ống nhỏ giọt đo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X