• Thông dụng

  Danh từ

  Thường phục (không phải quân phục; nhất là cảnh sát)
  the detectives were in plainỵclothes
  các thám tử mặc thường phục

  Tính từ

  Mặc thường phục
  a plainỵclothes detective
  thám tử mặc thường phục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X