• (đổi hướng từ Detectives)
  /di'tektiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Để dò ra, để tìm ra, để khám phá ra, để phát hiện ra; trinh thám
  a detective novel
  tiểu thuyết trinh thám

  Danh từ

  Thám tử trinh thám

  Chuyên ngành

  Cơ khí

  ghi nhận lỗi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X