• /´pleint/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) sự kiện cáo; sự tố cáo
  (thơ ca) sự than vãn

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đơn khiếu tố
  đơn khởi tố
  đơn kiện
  đơn thưa
  sự kiện tụng
  sự tố cáo
  tờ cớ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X