• /plæ´nimitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái đo diện tích (mặt bằng)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) máy tính tích phân, máy tính diện tích
  square root planimeter
  máy tính căn bậc hai

  Xây dựng

  máy đo diện tích (trên bản đồ)

  Điện lạnh

  thước đo diện tích

  Kỹ thuật chung

  diện tích kế
  máy đo diện tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X