• Cơ khí & công trình

  máy bào giường
  double-column planing machine
  máy bào giường hai trục
  double-housing planing machine
  máy bào giường hai trục
  side-planing machine
  máy bào giường (gia công các mặt phẳng đứng)

  Kỹ thuật chung

  máy bào
  máy nắn tấm

  Xây dựng

  máy bào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X