• /plæz´mɔlisis/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) sự co nguyên sinh

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự co chất nguyên sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X