• Hóa học & vật liệu

  phim bằng chất dẻo

  Xây dựng

  màng dẻo
  plastic film curing
  sự bảo dưỡng (bê tông) bằng màng dẻo

  Kỹ thuật chung

  màng chất dẻo
  plastic film capacitor
  tụ màng chất dẻo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X