• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  đóng rắn (xi măng)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sự bảo dưỡng (bêtông)
  winter curing of concrete
  sự bảo dưỡng bêtông trong mùa đông
  sự giữ nhiệt

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  sự chế hóa

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bảo dưỡng bê tông

  Giải thích EN: A process that provides for the optimal solidification of concrete, in which the concrete is kept damp for a period extending from one week up to one month.

  Giải thích VN: Một quy trình tạo độ cứng tối đa cho bê tông, trong quy trình này, bê tông được làm ẩm trong một thời gian từ một tuần cho đến 1 tháng.

  concrete curing
  sự bảo dưỡng bê tông
  concrete curing compound
  hợp chất bảo dưỡng bê tông
  concrete curing product
  chất bảo dưỡng bê tông
  curing agent
  chất bảo dưỡng (bê tông)
  curing agent
  chất bảo dưỡng bê tông
  curing chamber
  buồng bảo dưỡng bê tông
  curing kiln
  lò bảo dưỡng bê tông
  curing membrane
  màng bảo dưỡng (bê tông)
  curing membrane
  màng bảo dưỡng bê tông
  curing room
  buồng bảo dưỡng bê tông
  plastic film curing
  sự bảo dưỡng (bê tông) bằng màng dẻo
  saturated steam curing
  sự bảo dưỡng (bê tông) trong hơi nước bão hòa
  single stage curing
  sự bảo dưỡng (bê tông) một giai đoạn
  standard curing procedure
  thực tiễn bảo dưỡng bê tông
  standard method of curing
  phương pháp tiêu chuẩn bảo dưỡng (bê tông)
  tropical curing
  sự bảo dưỡng (bê tông) ở nhiệt độ cao
  warm water curing
  sự bảo dưỡng (bê tông) bằng nước nóng
  water curing
  sự dùng nước bảo dưỡng (bê tông)
  water for curing
  nước để bảo dưỡng (bê tông)
  sự bảo dưỡng
  accelerated curing of concrete
  sự bảo dưỡng nhanh bê tông
  cold curing
  sự bảo dưỡng mát
  concrete curing
  sự bảo dưỡng bê tông
  curing of concrete
  sự bảo dưỡng bêtông
  initial curing
  sự bảo dưỡng ban đầu
  moist curing
  sự bảo dưỡng tưới nước
  plastic film curing
  sự bảo dưỡng (bê tông) bằng màng dẻo
  preliminary curing
  sự bảo dưỡng sơ bộ
  rapid curing
  sự bảo dưỡng nhanh
  saturated steam curing
  sự bảo dưỡng (bê tông) trong hơi nước bão hòa
  single stage curing
  sự bảo dưỡng (bê tông) một giai đoạn
  tropical curing
  sự bảo dưỡng (bê tông) ở nhiệt độ cao
  warm water curing
  sự bảo dưỡng (bê tông) bằng nước nóng
  winter curing of concrete
  sự bảo dưỡng bêtông trong mùa đông
  sự dưỡng hộ
  sự gia công nhiệt
  sự hóa rắn
  sự hong khô
  curing (paint)
  sự hong khô (sơn)
  sự liên kết ngang
  sự lưu hóa
  sự sấy khô
  sự xử lý

  Nguồn khác

  • curing : Corporateinformation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự đóng hộp bảo quản
  sự làm khô
  sự tẩy trắng
  sự ướp muối
  barrel curing
  sự ướp muối trong thùng
  box curing
  sự ướp muối trong hộp
  casing curing
  sự ướp muối trong bao
  domestic curing
  sự ướp mưối cho gia đình tại chỗ
  domestic curing
  sự ướp muối gia đình
  dry curing
  sự ướp muối khô
  dry curing process
  sự ướp muối khô
  emulsion curing
  sự ướp muối trạng thái nhũ tương
  export curing
  sự ướp muối hàng xuất khẩu
  hot pickle curing
  sụ ướp muối nóng
  mixed curing
  sụ ướp muối trộn đều
  mixer curing
  sụ ướp muối trong thiết bị khuấy trộn
  pickle curing
  sự ướp muối ớt
  quick curing
  sự ướp muối nhanh
  rapid curing
  sự ướp muối nhanh
  schedule curing
  sự ướp muối theo chế độ đã định trước
  syrup curing
  sự ướp muối có dịch đường
  tank curing
  sự ướp muối trong thùng
  tank curing
  sự ướp muối ướt
  vacuum curing
  sự ướp muối trong chân không
  vat curing
  sự ướp muối trong thùng
  vat curing
  sự ướp muối ướt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  healing , sanative

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X