• Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) thẻ tín dụng làm bằng chất dẻo (như) plastic

  Kinh tế

  thẻ (tín dụng bằng) nhựa
  thẻ ngân hàng
  tiền nhựa
  tiền platic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X