• Cơ khí & công trình

  vùng dẻo

  Xây dựng

  miền phi đàn hồi

  Kỹ thuật chung

  miền dẻo
  stresses in the plastic range
  ứng suất trong miền dẻo

  Cơ - Điện tử

  Vùng biến dạng dẻo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X