• /reɪndʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dãy, hàng (núi, đồi..)
  a range of mountains
  dãy núi
  in range with my house
  cùng một dãy nhà với tôi
  Phạm vi, lĩnh vực; trình độ
  range of knowledge
  phạm vi (trình độ) hiểu biết
  range of action
  phạm vi hoạt động
  within my range
  vừa với trình độ của tôi
  Loại
  a range of colours
  đủ các màu
  a wide range of prices
  đủ loại giá
  Tầm, tầm (đạn); tầm bay (máy bay); tầm truyền đạt (rađiô)
  within range
  ở trong tầm đạn
  an airplane out of range
  ngoài tầm bay của máy bay
  Sân tập bắn, bãi tập bắn; trận địa tên lửa
  Bếp có lò nướng và mặt bếp để đun..
  a kitchen range
  lò bếp
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vùng, bãi rộng (để thả súc vật, để (săn bắn)..)
  a wide range of meadows
  một vùng đồng cỏ mênh mông

  Ngoại động từ

  Sắp hàng; sắp xếp có thứ tự
  Xếp loại
  Đứng về phía
  to range onself with someone
  đứng về phía ai
  Đi khắp; đi dọc theo (bờ sông)
  to range the woods
  đi khắp rừng
  (quân sự) bắn để tính tầm xa (của một mục tiêu)
  to range a gun on an enemy ship
  bắn đại bác để tính tầm xa của một tàu địch

  Nội động từ

  Cùng một dãy với, nằm dọc theo
  our house ranges with the next building
  nhà chúng tôi cùng một dãy với toà nhà lớn
  island that ranges along the mainland
  đảo nằm dọc theo đất liền
  Đi khắp
  to range over the country
  đi khắp nước
  Lên xuống giữa hai mức
  prices ranged between 40d and 45d
  giá lên xuống từ 40 đến 45 đồng
  temperature ranging from ten to thirty-three degrees
  độ nhiệt lên xuống từ mười đến ba mươi ba độ
  Được thấy trong một vùng (cây, thú vật); được xếp vào loại
  Gorki ranges with (among) the great writers
  Góoc-ki được xếp vào loại các nhà văn lớn
  (quân sự) bắn xa được (đạn)
  the gun ranges over ten kilometers
  khẩu đại bác ấy bắn xa trên mười kilômet
  the bullet ranged wide of the objective
  viên đạn đã đi chệch xa mục tiêu

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Dãy, hàng, hạng, tầm hoạt động, khoảng, cỡ, biênđộ, khoảng chênh

  Giao thông & vận tải

  tầm hoạt động
  range of command
  tầm hoạt động trên tải trọng

  Hóa học & vật liệu

  hàng, dãy

  Toán & tin

  vùng

  Giải thích VN: Trong chương trình bảng tính, đây là một ô hoặc một nhóm dạng hình chữ nhật của các ô liền nhau. Tất cả các chương trình bảng tính đều cho phép bạn xác định các dải ô. Một dải có thể chỉ có một ô hoặc hàng ngàn ô, với điều kiện, dải đó phải có dạng hình chữ nhật và phải bao gồm các ô liên tục. Các dải giá trị gồm các ô đơn, một phần của cột, một phần của hàng và một khối chiếm vài cột và vài hàng. Các dải cũng cho phép bạn thực hiện các tác vụ, như định qui cách cho một nhóm ô chẳng hạn. Ví dụ bạn có thể định qui cách cho một cột các cố theo qui cách tiền tệ, mặc dù các ô còn lại trong bảng tính đều theo qui cách chung. Bạn còn có thể sử dụng biểu thức dải trong các lệnh và các công thức.

  Data Range Properties
  đặc tính vùng dữ liệu
  error range
  vùng lỗi
  in range
  trong vùng
  list range
  vùng danh sách
  range check
  kiểm tra vùng
  range reference
  chỉ dẫn vùng
  range reference
  tham chiếu vùng
  range specification
  đặc điểm vùng
  to range
  định vùng giá trị
  value range
  vùng giá trị
  within range
  trong vùng

  Xây dựng

  đoạn đường giới hạn
  nhà bếp
  bãi rộng
  thang biên độ
  tầm bắn

  Điện

  bếp ga (mỹ)

  Điện tử & viễn thông

  khoảng thu
  khoảng sóng

  Điện

  khoảng tầm giới hạn

  Giải thích VN: Khoảng cách tối đa của máy phát vô tuyến, ở đó còn có thể thu nhận sóng vô tuyến có hiệu quả (khoảng này thường không cố định).

  Điện tử & viễn thông

  dải thu
  tầm phủ sóng
  tuyến truyền

  Kỹ thuật chung

  băng

  Giải thích VN: Trong chương trình bảng tính, đây là một ô hoặc một nhóm dạng hình chữ nhật của các ô liền nhau. Tất cả các chương trình bảng tính đều cho phép bạn xác định các dải ô. Một dải có thể chỉ có một ô hoặc hàng ngàn ô, với điều kiện, dải đó phải có dạng hình chữ nhật và phải bao gồm các ô liên tục. Các dải giá trị gồm các ô đơn, một phần của cột, một phần của hàng và một khối chiếm vài cột và vài hàng. Các dải cũng cho phép bạn thực hiện các tác vụ, như định qui cách cho một nhóm ô chẳng hạn. Ví dụ bạn có thể định qui cách cho một cột các cố theo qui cách tiền tệ, mặc dù các ô còn lại trong bảng tính đều theo qui cách chung. Bạn còn có thể sử dụng biểu thức dải trong các lệnh và các công thức.

  close range conveyor
  băng chuyển cự ly ngắn
  digital display range
  tầm hiện hình bằng số
  frequency range
  độ rộng băng tần
  multi-range instrument
  thiết bị nhiều dải băng
  range extender
  bộ giãn băng
  range of desered variable
  khoảng cân bằng
  runway visual range
  tầm nhìn đường băng
  tolerance range
  bảng dung sai
  biên độ
  altitude range
  biên độ độ cao
  amplitude range
  dải biên độ
  annual range
  biên độ năm
  daily range
  biên độ ngày
  diurnal range
  biên độ ngày
  flood range
  biên độ lũ
  frequency range
  biên độ tần số
  great diurnal tidal range
  biên độ nhật triều lớn nhất
  mean range
  biên độ triều trung bình
  mean range
  biên độ trung bình
  mean tidal range
  biên độ triều trung bình
  permeability range
  biên độ thấm
  power range
  biên độ công suất
  range of adjustment
  biên độ điều tiết
  range of flood and ebb
  biên độ triều lên xuống
  range of humidity
  biên độ ẩm
  range of rolling temperature
  biên độ nhiệt độ cán (thép)
  range of rotation
  biến độ quay
  range of settlement
  biên độ lún
  range of spring tides
  biên độ triều (thượng hạ huyền)
  range of spring tides
  biên độ triều thượng hạ huyền
  range of stage
  biên độ dao động mức nước
  range of tide
  biên độ thủy triều
  range of tides
  biên độ triều
  range of tress
  biên độ ứng suất
  range of wave
  biên độ sóng
  stress range
  biên độ ứng suất
  tidal range
  biên độ triều
  viscosity range
  biên độ thấm
  water hammer range
  biên độ nước va
  wave range
  biên độ sóng
  white-to-black amplitude range
  khoảng biên độ trắng đen
  cự ly
  khoảng bao quát
  khoảng cách
  extended range reflection
  sự nhập nhằng khoảng cách
  map range
  khoảng (cách) trên bản đồ
  mean range
  khoảng cách trung bình
  partial measuring range
  khoảng cách đo bộ phận
  range and range-rate system
  phương pháp khoảng cách và Doppler
  range finder
  máy đo khoảng cách
  range measurement
  phép đo khoảng cách
  range measurement
  sự đo khoảng cách
  range pole
  sào đo khoảng cách
  range rod
  sào đo khoảng cách
  range sensing
  sự cảm nhận khoảng cách
  range tracking
  theo dõi khoảng cách
  tapping range
  khoảng cách đầu lấy điện
  track in range
  máy theo dõi khoảng cách
  khoảng phủ sóng
  khoảng
  address range
  khoảng địa chỉ
  argument range
  khoảng đối số
  audio-frequency range
  khoảng âm tần
  Binary Code Range Time (BCRT)
  thời khoảng của mã nhị phân
  blue-brittle range
  khoảng giòn xanh
  boiling range
  khoảng nhiệt độ sôi
  boiling range
  khoảng sôi
  brightness range
  khoảng độ chói
  change in range
  sự thay đổi khoảng
  change in range
  sự thay đổi khoảng đo
  chilling range
  khoảng làm lạnh
  close-up range
  khoảng lân cận
  confidence range
  khoảng tin cậy
  control range
  khoảng điều khiển
  cooling range
  khoảng làm lạnh
  critical temperature range
  khoảng nhiệt độ tới hạn
  cryogenic temperature range
  khoảng nhiệt độ cryo
  current range
  khoảng (đo) dòng điện
  Daily temperature range degree Celsius (oC)
  Khoảng nhiệt độ C trong ngày
  desired range
  khoảng đo cần thiết
  desired range
  khoảng đo mong muốn
  distillation range
  khoảng chưng cất
  duty range
  khoảng công suất
  effective temperature range
  khoảng nhiệt độ hiệu dụng
  elastic range
  khoảng đàn hồi
  energy range
  khoảng năng lượng
  exhaustion range
  khoảng kiệt
  extended range reflection
  sự nhập nhằng khoảng cách
  extension of the measuring range
  sự mở rộng khoảng đo
  fatigue range
  khoảng bền mỏi
  firing range
  khoảng nung
  focusing range
  khoảng điều tiêu
  follow range
  khoảng bám sát
  freezing range
  khoảng nhiệt độ kết đông
  freezing temperature range
  khoảng nhiệt độ kết đông
  frequency range
  khoảng tần
  frequency range
  khoảng tần số
  full-range fuse
  cầu chì toàn khoảng
  indicating range
  khoảng chỉ báo
  indicating range
  khoảng chỉ thị
  indication range
  khoảng chỉ báo
  indication range
  khoảng chỉ thị
  infrasonic frequency range
  khoảng tần số hạ âm
  instrument range
  khoảng đo
  instrument range
  khoảng đo của khí cụ
  inter-quartile range
  khoảng tứ phân vị
  intrinsic temperature range
  khoảng nhiệt độ nội tại
  key range
  khoảng phím
  least sensitive range
  khoảng đo ít nhạy nhất
  linear range
  khoảng tuyến tính
  lock-in range
  khoảng chốt tần
  low-pressure range
  khoảng hạ áp
  low-temperature range
  khoảng nhiệt độ thấp
  map range
  khoảng (cách) trên bản đồ
  mean range
  khoảng trung bình
  mean range
  khoảng cách trung bình
  measurement range
  khoảng đo
  measurement range
  khoảng đo của khí cụ
  measuring range
  khoảng đo
  measuring range
  khoảng đo của khí cụ
  melting range
  khoảng nóng chảy
  normal range
  khoảng chuẩn
  number range
  khoảng số khoảng trị số
  operating range
  khoảng làm việc
  operating range
  khoảng vận hành
  operating temperature range
  khoảng nhiệt độ làm việc
  parameter range limits
  giới hạn khoảng tham số
  partial measuring range
  khoảng cách đo bộ phận
  performance range
  khoảng công suất
  performance range
  khoảng năng suất
  period range
  khoảng chu kỳ
  power range
  khoảng công suất
  power range
  khoảng năng suất
  preferential range
  khoảng ưu tiên (lắp ráp chất dẻo)
  price range
  khoảng giá
  range and range-rate system
  phương pháp khoảng cách và Doppler
  range check
  sự kiểm tra khoảng
  range collision
  khoảng va chạm của hạt
  range finder
  máy đo khoảng cách
  range from
  nằm trong khoảng từ
  range hood
  chụp hút tạo khoảng chênh (áp lực)
  range indicator
  bộ chỉ báo khoảng chuyển (truyền động tự động)
  range measurement
  phép đo khoảng cách
  range measurement
  sự đo khoảng cách
  range of compensation
  khoảng điều khiển
  range of desered variable
  khoảng bù trừ
  range of desered variable
  khoảng cân bằng
  range of feeds
  khoảng biến cần thiết
  range of half-life
  khoảng các bước tiến
  range of integration
  khoảng lấy tích phân
  range of measurement
  khoảng nửa thời gian sống
  range of movement
  khoảng đo
  range of movement
  khoảng đo của khí cụ
  range of speeds
  khoảng chuyển động (của thanh điều khiển)
  range of temperature
  khoảng nhiệt độ
  range of tide
  khoảng tốc độ quay
  range pole
  sào đo khoảng cách
  range rod
  sào đo khoảng cách
  range selector
  bộ chọn khoảng đo
  range sensing
  sự cảm nhận khoảng cách
  range specification
  đặc tả khoảng
  range switch
  thiết bị chuyển mạch khoảng đo
  range tracking
  theo dõi khoảng cách
  rated range
  khoảng làm việc danh định
  recalibration range
  khoảng chia độ lại
  recalibration range
  khoảng hiệu chuẩn lại
  receiving range
  khoảng thu
  regulating range
  khoảng điều chỉnh
  regulation range
  khoảng điều chỉnh
  scale range
  khoảng thang đo
  scanning range
  khoảng quét
  semi interquartile range
  nửa khoảng tứ phân vị
  semi-interquartile range
  nửa khoảng tứ phân vị
  setting range
  khoảng thiết lập (thiết bị gia công chất dẻo)
  setting range
  khoảng điều chỉnh
  single range instrument
  dụng cụ đo một khoảng
  single-range
  đơn khoảng
  sintering temperature range
  khoảng nhiệt thiêu kết
  softening range
  khoảng hóa mềm
  source range
  khoảng nguồn (lò phản ứng)
  spectral range
  khoảng phổ
  speed range
  khoảng tốc độ
  speed range
  khoảng tốc độ quay
  speed range
  khoảng điều chỉnh tốc độ
  standard measuring range
  khoảng đo chuẩn
  standard range
  khoảng tiêu chuẩn
  standard range
  khoảng chuẩn
  standard range
  khoảng đo chuẩn
  suppression of range
  sự chặn khoảng đo
  suppression of range
  sự giảm khoảng đo
  tapping range
  khoảng cách đầu lấy điện
  tapping range
  khoảng phân nhánh
  temperature range
  khoảng nhiệt độ
  track in range
  máy theo dõi khoảng cách
  transformation range
  khoảng biến đổi
  tuning range
  khoảng điều hưởng
  voltage measuring range
  khoảng đo điện áp
  voltage range
  khoảng điện áp
  voltage-range multiplier
  bộ nhân khoảng điện áp
  volume range
  khoảng âm lượng
  white-to-black amplitude range
  khoảng biên độ trắng đen
  working range
  khoảng làm việc
  khoảng truyền
  khoảng đo
  brightness range
  khoảng độ chói
  change in range
  sự thay đổi khoảng đo
  current range
  khoảng (đo) dòng điện
  desired range
  khoảng đo cần thiết
  desired range
  khoảng đo mong muốn
  extension of the measuring range
  sự mở rộng khoảng đo
  instrument range
  khoảng đo của khí cụ
  least sensitive range
  khoảng đo ít nhạy nhất
  measurement range
  khoảng đo của khí cụ
  measuring range
  khoảng đo của khí cụ
  range of movement
  khoảng đo của khí cụ
  range selector
  bộ chọn khoảng đo
  range switch
  thiết bị chuyển mạch khoảng đo
  standard measuring range
  khoảng đo chuẩn
  standard range
  khoảng đo chuẩn
  suppression of range
  sự chặn khoảng đo
  suppression of range
  sự giảm khoảng đo
  voltage measuring range
  khoảng đo điện áp
  khoảng giá trị
  khoảng hạng
  khoảng thang đo
  kiểu
  dải

  Giải thích VN: Trong chương trình bảng tính, đây là một ô hoặc một nhóm dạng hình chữ nhật của các ô liền nhau. Tất cả các chương trình bảng tính đều cho phép bạn xác định các dải ô. Một dải có thể chỉ có một ô hoặc hàng ngàn ô, với điều kiện, dải đó phải có dạng hình chữ nhật và phải bao gồm các ô liên tục. Các dải giá trị gồm các ô đơn, một phần của cột, một phần của hàng và một khối chiếm vài cột và vài hàng. Các dải cũng cho phép bạn thực hiện các tác vụ, như định qui cách cho một nhóm ô chẳng hạn. Ví dụ bạn có thể định qui cách cho một cột các cố theo qui cách tiền tệ, mặc dù các ô còn lại trong bảng tính đều theo qui cách chung. Bạn còn có thể sử dụng biểu thức dải trong các lệnh và các công thức.

  dải đo
  dải thang đo (của thiết bị)
  dãy
  dãy hàng
  độ xa
  đường truyền
  lĩnh vực
  range of application
  lĩnh vực sử dụng
  range of application
  lĩnh vực ứng dụng
  range of use
  lĩnh vực sử dụng
  range of use
  lĩnh vực ứng dụng
  loại
  loạt sản phẩm
  giới hạn
  boiling range
  giới hạn sôi
  critical range
  giới hạn tới hạn
  critical range
  vùng giới hạn
  double range
  hai giới hạn
  endurance range
  dải giới hạn mỏi
  parameter range limits
  giới hạn khoảng tham số
  plastic range test
  kiểm tra giới hạn dẻo
  range of stability
  giới hạn ổn định
  temperature range
  giới hạn nhiệt độ
  tolerance range
  giới hạn dung sai
  hàng
  Long Range Navigation (LORAN)
  đạo hàng tầm xa
  long-range navigation (loran)
  đạo hàng đường dài
  long-range navigation system
  hệ thống đạo hàng tầm xa
  loran (long-range navigation)
  đạo hàng đường dài
  loran (long-range navigation)
  đạo hàng tầm dài
  range chart
  biểu đồ kiểm tra hạng (chất lượng)
  range light
  đèn chỉ luồng (đạo hàng)
  range of points
  hàng điểm
  hạng loại
  hàng ngang
  miền

  Giải thích VN: Trong chương trình bảng tính, đây là một ô hoặc một nhóm dạng hình chữ nhật của các ô liền nhau. Tất cả các chương trình bảng tính đều cho phép bạn xác định các dải ô. Một dải có thể chỉ có một ô hoặc hàng ngàn ô, với điều kiện, dải đó phải có dạng hình chữ nhật và phải bao gồm các ô liên tục. Các dải giá trị gồm các ô đơn, một phần của cột, một phần của hàng và một khối chiếm vài cột và vài hàng. Các dải cũng cho phép bạn thực hiện các tác vụ, như định qui cách cho một nhóm ô chẳng hạn. Ví dụ bạn có thể định qui cách cho một cột các cố theo qui cách tiền tệ, mặc dù các ô còn lại trong bảng tính đều theo qui cách chung. Bạn còn có thể sử dụng biểu thức dải trong các lệnh và các công thức.

  acceptable quality range
  miền chất lượng chấp nhận được
  apparent elastic range
  miền đàn hồi biểu kiến
  apparent elastic range
  miền đàn hồi quy ước
  brittle range
  miền giòn
  center of a range
  tâm của miền biến thiên
  center of a range
  tâm của một miền biến thiên
  confidence range
  miền tin cậy
  critical range
  miền tới hạn
  elastic range
  miền đàn hồi
  elastic strain range
  miền biến dạng đàn hồi
  elasto-plastic range
  miền đàn dẻo
  elasto-plastic range
  miền đàn hồi-dẻo
  fixed range
  miền cố định
  frequency range
  miền tần
  in range
  trong miền
  inelastic range
  miền không đàn hồi
  inelastic range
  miền phi đàn hồi
  load range
  miền tải trọng
  normal range
  miền chuẩn
  number range
  miền số
  plastic range
  miền dẻo
  plastic range
  miền phi đàn hồi
  range name
  tên miền
  range of a veryable
  miền biến thiên của một biến số
  range of cells
  miền của ô
  range of definition
  miền xác định
  range of points
  miền điểm
  range of stability
  miền ổn định
  range of values
  miền giá trị
  stress range
  miền ứng suất
  stresses in the elastic range
  ứng suất trong miền đàn hồi
  stresses in the plastic range
  ứng suất trong miền dẻo
  within range
  trong miền
  working range
  miền hoạt động
  working range
  miền làm việc
  working range
  miền tác dụng
  yield range
  miền chảy dẻo
  miền (emitơ)
  mức
  phạm vi

  Giải thích EN: The extent or scope of action; or the limits between which variation is possible; specific uses include: the maximum operating distance of a system or the operating limits of an instrument..

  Giải thích VN: Quy mô hay phạm vi của hành động; hay các giới hạn trong đó sự dao động là có thể; cách dùng riêng: khoảng cách hoạt động tối đa của một hệ thống hay các giới hạn hoạt động của một dụng cụ.

  capacity range
  phạm vi [dải] công suất
  capacity range
  phạm vi công suất
  chilling range
  phạm vi làm lạnh
  cooling range
  phạm vi làm lạnh
  corrected range
  phạm vi điều chỉnh
  cryogenic temperature range
  phạm vi nhiệt độ cryo
  deformation range
  phạm vi biến dạng
  environmental range
  phạm vi môi trường
  error range
  phạm vi lỗi
  firing range
  phạm vi nung
  frequency range of interest
  phạm vi tần số quan tâm
  humidity range
  phạm vi ẩm
  instrument range
  phạm vi đo
  low-temperature range
  phạm vi nhiệt độ thấp
  measurement range
  phạm vi đo
  measuring range
  phạm vi đo
  operational range
  phạm vi khai thác
  out-of-range
  ra ngoài phạm vi
  practical range
  phạm vi sử dụng
  precooling range
  phạm vi làm lạnh trước
  range calibration
  sự định phạm vi
  range height indicator
  bộ chỉ độ cao-phạm vi
  range of a science
  phạm vi khoa học
  range of influence
  phạm vi ảnh hưởng
  range of movement
  phạm vi đo
  range of strain
  phạm vi biến dạng
  range of vision
  phạm vi vùng nhìn (rõ)
  range recorder
  máy ghi phạm vi
  range surveillance
  sự giám sát phạm vi
  range switch
  thiết bị chuyển phạm vi đo
  reference range
  phạm vi tham chiếu
  refrigeration range
  phạm vi làm lạnh
  scour range
  phạm vi hố xói
  sintering temperature range
  phạm vi thiêu kết
  softening range (plastics)
  phạm vi làm mềm (chất dẻo)
  speed range
  phạm vi tốc độ
  subcooling range
  phạm vi quá lạnh
  temperature range
  phạm vi nhiệt độ
  to vary over a wide range
  thay đổi trong phạm vi rộng
  tolerance range
  phạm vi dung sai
  undercooling range
  phạm vi quá lạnh
  vary over a wide range
  thay đổi trong phạm vi rộng
  working range
  phạm vi làm việc
  phạm vi đo
  range switch
  thiết bị chuyển phạm vi đo
  sắp xếp
  thang

  Giải thích VN: Trong chương trình bảng tính, đây là một ô hoặc một nhóm dạng hình chữ nhật của các ô liền nhau. Tất cả các chương trình bảng tính đều cho phép bạn xác định các dải ô. Một dải có thể chỉ có một ô hoặc hàng ngàn ô, với điều kiện, dải đó phải có dạng hình chữ nhật và phải bao gồm các ô liên tục. Các dải giá trị gồm các ô đơn, một phần của cột, một phần của hàng và một khối chiếm vài cột và vài hàng. Các dải cũng cho phép bạn thực hiện các tác vụ, như định qui cách cho một nhóm ô chẳng hạn. Ví dụ bạn có thể định qui cách cho một cột các cố theo qui cách tiền tệ, mặc dù các ô còn lại trong bảng tính đều theo qui cách chung. Bạn còn có thể sử dụng biểu thức dải trong các lệnh và các công thức.

  annual range of temperature
  thang biến động nhiệt độ trong năm
  double range
  hai thang đo
  out-of-range
  quá tải thang đo
  out-of-range
  vượt quá thang đo
  range control switch
  công tắc chuyển thang (đo)
  range of temperature
  thang nhiệt độ
  range switch
  công tắc chuyển thang (đo)
  range switch
  công tắc thang đo
  scale range
  khoảng thang đo
  scale range
  dải thang đo
  thang đo
  double range
  hai thang đo
  out-of-range
  quá tải thang đo
  out-of-range
  vượt quá thang đo
  range control switch
  công tắc chuyển thang (đo)
  range switch
  công tắc chuyển thang (đo)
  range switch
  công tắc thang đo
  scale range
  khoảng thang đo
  scale range
  dải thang đo
  vùng phủ sóng

  Kinh tế

  dãy hàng
  dãy
  phạm vi
  closing range
  phạm vi kết thúc
  cooling range
  phạm vi làm nguội
  critical range
  phạm vi tới hạn
  job range
  phạm vi công tác
  narrow-range securities
  những chứng khoán phạm vi hẹp
  price range
  phạm vi giá cả
  quarantine range
  phạm vi kiểm dịch
  range of prices
  phạm vi giá cả
  range of products
  phạm vi của sản phẩm
  range of products
  phạm vi sản phẩm
  relevant range
  phạm vi thích hợp
  relevant volume range
  phạm vi sản lượng thích hợp
  salary range
  phạm vi từ mức lương thấp nhất đến mức lương cao nhất
  temperature range
  phạm vi nhiệt độ
  trading range
  tầm mức (phạm vi) mua bán, khung mua bán
  wage range
  phạm vi tiền lương
  toàn cự
  range of a set of observations
  toàn cự của một dãy các quan sát
  range of a set of observations
  toàn cự của một dãy quan sát
  vùng
  infra-red range
  vùng hồng ngoại
  sensitivity range
  vùng cảm thụ
  spectral range
  vùng quang phổ
  ultra-violet range
  vùng tử ngoại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  extreme , part

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X