• /ˈplæstəˌsaɪz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho mềm dẻo

  Hóa học & vật liệu

  làm cho dẻo

  Kỹ thuật chung

  dẻo hóa
  làm dẻo hóa

  Kinh tế

  tạo hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X