• (đổi hướng từ Plasticizers)
  /´plæsti¸saizə:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất làm mềm dẻo

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất làm dẻo
  phụ gia làm dẻo

  Ô tô

  chất làm mềm dẻo

  Điện lạnh

  chất dẻo hóa

  Kinh tế

  thiết bị tạo hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X