• /plæt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) mảnh đất, miếng đất
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sơ đồ, bản đồ (miếng đất, nhà, thành phố...)
  Đĩa thức ăn
  Bím tóc, đuôi sam; dây tết, dây bện; con cúi (bằng rơm...) (như) plait

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vẽ sơ đồ, vẽ bản đồ (miếng đất, toà nhà, thành phố...)

  <math>Nhập công thức toán vào đây</math>=====Tết, bện (như) plait=====

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  plasticity mảnh đất, miếng đất, sơ đồ, bản đồ, chiếu nghỉ cầu thang

  Kỹ thuật chung

  bản đồ
  bản vẽ
  hình vẽ
  chiếu nghỉ (cầu thang)
  sơ đồ
  vẽ bản đồ
  vẽ sơ đồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X