• /plæt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường xếp nếp gấp (ở quần áo) (như) pleat
  Bím tóc, đuôi sam; dây tết, dây bện; con cúi (bằng rơm...) (như) plat
  wear one's hair in plaits/a plait
  để tóc đuôi sam/tóc tết

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như braid
  Xếp nếp (quần áo) (như) pleat
  Tết, bện (như) plat
  plait a basket
  bện chiếc giỏ
  plait rope
  bện thừng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đan
  dây bện
  miếng đệm
  plait application
  sự đặt miếng đệm
  plait grip
  sự điều chỉnh miếng đệm

  Kinh tế

  xoắn (bánh mì)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X