• /´plʌndʒiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chúi mũi (khi tàu lắc dọc)
  Sự nhúng chìm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự chìm
  sự chúc
  sự lún chìm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  d
  plunging wave
  sóng vỡ cuộn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X