• /di:/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều Ds, D's
  Mẫu tự thứ tư trong bảng mẫu tự tiếng Anh
  "David" begins and ends with a "D"
  " David" mở đầu và kết thúc bằng một chữ " D"
  (âm nhạc) rê
  Vật hình D ( bu-lông, van...)
  Ký hiệu
  (số La Mã) 500
  Viết tắt
  Đảng viên đảng dân chủ ( Democrat, Democratic)
  Chết ( died)
  President Ho Chi Minh d 1969
  chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần năm 1969

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X