• /´pɔintlisnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự cùn; tính chất không nhọn
  Sự vô nghĩa; sự vô dụng; vô mục đích
  the pointlessness of his existence
  cuộc sống vô nghĩa của hắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X