• /ig'zistəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sống, sự tồn tại, sự hiện hữu
  in existence
  tồn tại
  a precarious existence
  cuộc sống gieo neo
  Vật có thật, vật tồn tại, những cái có thật; thực thể

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tồn tại
  unique existence
  (toán logic ) tồn tại duy nhất

  Kinh tế

  sự tồn tại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X