• /pə'litikəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Về mặt chính trị
  a politically active
  người tích cực về mặt chính trị
  politically useful
  những ý kiến có ích về mặt chính trị
  Thận trọng, khôn ngoan; sáng suốt, sắc bén (về (chính trị)...)
  (nghĩa xấu) láu, mưu mô, xảo quyệt, lắm đòn phép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X