• /´ju:sful/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hữu ích, có ích, giúp ích; có thể được dùng cho một mục đích thực tế nào đó
  a useful gadget
  một đồ vật có ích
  video are useful things to have in the classroom
  video là những vật hữu ích cần có trong lớp học
  (thông tục) thạo, có năng lực, cừ
  a useful footballer
  một cầu thủ bóng đá cừ
  to be pretty useful with one's fists
  thạo dùng quả đấm của mình
  to make oneself useful
  giúp đỡ bằng những việc làm có ích
  my nephews tried to make themselves useful about the house
  các cháu tôi cố gắng giúp đỡ công việc trong nhà

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có ích

  Cơ - Điện tử

  (adj) có ích, hữu ích

  Xây dựng

  hữu ích

  Kỹ thuật chung

  có lợi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X