• /¸pɔli´merik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (hoá học) trùng hợp

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  polime
  polymeric compound
  hợp chất polime
  polymeric hydrocarbon
  hiđrocacbon polime
  thuộc polyme

  Điện lạnh

  pôlyme

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X