• /¸haidrou´ka:bən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) hyđrocacbon

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  hiđrocacbon
  aliphatic hydrocarbon
  hiđrocacbon béo
  benzene hydrocarbon
  hiđrocacbon dãy benzen
  benzene hydrocarbon
  hiđrocacbon thơm
  chlorinated hydrocarbon
  hiđrocacbon clo hóa
  diolefin hydrocarbon
  hiđrocacbon điolefin
  double bonded hydrocarbon
  hiđrocacbon liên kết kép
  ethylene hydrocarbon
  hiđrocacbon có nối đôi
  ethylene hydrocarbon
  hiđrocacbon etylenci
  hydrocarbon black
  muội hiđrocacbon
  hydrocarbon phase behaviour
  đặc tính của pha tạo hiđrocacbon
  naphthenic hydrocarbon
  hiđrocacbon naphthenic
  natural hydrocarbon
  hiđrocacbon tự nhiên
  olefin (ic) hydrocarbon
  hiđrocacbon có nối đôi
  olefin (ic) hydrocarbon
  hiđrocacbon olefin
  open chain hydrocarbon
  hiđrocacbon mạch hở
  paraffin (ic) hydrocarbon
  hiđrocacbon dãy parafin
  paraffin (ic) hydrocarbon
  hiđrocacbon no
  polymeric hydrocarbon
  hiđrocacbon polime
  ring hydrocarbon
  hiđrocacbon vòng
  saturated hydrocarbon
  hiđrocacbon bão hòa
  saturated hydrocarbon
  hiđrocacbon no
  spider web hydrocarbon
  hiđrocacbon mạng lưới
  stabilizer hydrocarbon
  hiđrocacbon bền
  stabilizer hydrocarbon
  hiđrocacbon ổn định
  straight-chain hydrocarbon
  hiđrocacbon mạch thẳng

  Y học

  hidrocacbon
  alicyclic hydrocarbon
  hidrocacbon vòng béo
  aromatic hydrocarbon
  hidrocacbon thơm
  saturated hydrocarbon
  hidrocacbon no
  unsaturated hydrocarbon
  hidrocacbon không bão hòa

  Điện

  cácbua hydro

  Kỹ thuật chung

  hyđrocacbon
  acetylencic hydrocarbon
  hyđrocacbon axetylen
  aromatic hydrocarbon
  hyđrocacbon thơm
  chlorinated hydrocarbon
  hyđrocacbon chứa clo
  chlorinated hydrocarbon group
  nhóm hyđrocacbon clo hóa
  chlorinated hydrocarbon group
  nhóm hyđrocacbon có clo
  gaseous hydrocarbon
  hyđrocacbon khí
  heavy hydrocarbon
  hyđrocacbon nặng
  heavy hydrocarbon fractions
  phần cất hyđrocacbon nặng (tinh lọc)
  hydrocarbon feedstock
  nguyên liệu hyđrocacbon (lọc dầu)
  hydrocarbon slick
  vết loang hyđrocacbon
  hydrocarbon trap
  bẫy hyđrocacbon (địa chất)
  light hydrocarbon fractions
  phần cất hyđrocacbon nhẹ
  liquid hydrocarbon
  hyđrocacbon lỏng
  paraffinic hydrocarbon
  hyđrocacbon parafin

  Địa chất

  hidrocacbon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X