• /´pɔmis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bột táo nghiền (trước khi ép làm rượu táo); bã táo ép
  Bột nhão (quả...)
  Bã cá (sau khi ép dầu để làm phân bón)

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  bã ép (hoa quả bia rượu)

  Kinh tế

  bã ép
  bột ép
  bột nghiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X