• /pɔm´pɔsiti/

  Thông dụng

  Cách viết khác pompousness

  Danh từ
  Vẻ hoa lệ, vẻ tráng lệ, vẻ phô trương long trọng
  Tính hoa mỹ, tính khoa trương, tính kêu mà rỗng (văn)
  Thái độ vênh vang, tự đắt; tính tự cao tự đại (người)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X