• /pri´tenʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ý muốn, kỳ vọng, sự đòi hỏi
  Điều yêu cầu chính đáng; quyền đòi hỏi chính đáng
  Thái độ tự phụ; tính khoe khoang

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  chất tải trước
  đặt tải trước

  Xây dựng

  sự căng trước (bê tông ứng suất trước)

  Kỹ thuật chung

  sự căng trước
  sự kéo trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X