• Thông dụng

  Danh từ

  Tính di chuyển được, tính dễ xách theo

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính linh động
  tính mang chuyển được

  Kỹ thuật chung

  tính khả chuyển
  software portability
  tính khả chuyển phần mềm
  tương thích tiến

  Giải thích VN: Phần mềm không cần sửa đổi mà vẩn có thể thực hiện được chức năng của hệ máy tính thuộc các kiểu mới hơn hoặc mạnh hơn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X