• /poust test/

  (n.) A test given after a lesson or a period of instruction to determine what the students have learned.

  Kinh tế

  sự đánh giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X