• /'pəustskript/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) P. S. (tái bút)
  Bài nói chuyện sau bản tin (đài B. B. C.), thên thông tin sau khi hoàn thành (quyển tiểu thuyết, bài báo..)

  Toán & tin

  PostScript

  Giải thích VN: PostScript là một ngôn ngữ máy để định trang, được hãng Adobe System, PostScript phát triển và thương mại hóa, dùng trong phần lớn các máy in Laser. PostScript đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng sọan thảo trên máy tính và các giao diện đồ họa. Các file PostScript có thể được vẽ bằng máy vẽ non-PostScript nhờ phần mềm Raster Image Processor (RIP).

  PostScript Output Format
  dạng thức kết xuất PostScript
  PostScript printer
  máy in PostScript

  Kinh tế

  phụ bút
  tái bút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X