• /´poustəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) bưu điện, gửi bằng bưu điện
  postal worker
  nhân viên bưu điện
  postal charges
  bưu phí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X